Գուշակենք հանելուկների պատասխանները

Հանելուկներ

 Քեզ տանում է վեր ու վար՝ 

Ինչպես հմուտ նավավար, 

Թե իր կոճակը սեղմես, 

Քեզ դարձնում է նա ... ավար: 

 

/Վերելակ/ 

 

 *** 

Հորդ անձրև էր. նա համրացավ, 

Շանթ որոտաց. նա թարմացավ, 

Սիրամարգի նման փքվեց, 

Իր տեսքից էլ նա զարմացավ:

 

 

/Ծիածան/

  

***

 

Հարյուր ատամ բերանին, 

Իսկ բերանը՝ գերանին: 

 

ղոց/ 

 

***

 

Վրան ձորեր, լեռ ու արտ, 

Ինքը տեսքով միշտ էլ հարթ: 

 

/Նկար/ 

 

*** 

Թռչունի նման 

սուրում է օդում, 

Կամա-ակամա 

անվերջ որոտում: 

 

/Ինքնաթիռ/

  

*** 

Ծփուն արտն է բոլորվել,

Երբ երաշտն է «խորովել», 

Փույթ չէ, նոր կյանք նա կառնի՝ 

Թե հնչի ժիր հորովել: 

 

/Դաշտ/ 

 

*** 

Երբ առուն է բարակում, 

Բոցն անտառին ճարակում,

 Մրգաբեր եմ դառնում ես 

Ձեր մառանի դարակում:  

 

/Աշուն/ 

 

*** 

Բույնը տեսնում ենք ասես մեր ափում, 

Սիրում են իրար, բարձր կափկափում, 

Սիրո այնպիսի դասեր են տալիս, 

Որ գարունն իրենց գալով ենք չափում: 

 

/Արագիլներ/ 

 

*** 

 

Իր կյանքն է առնում 

Նա չոր ցամաքում, 

Բայց իր ողջ կյանքը 

Ջրում է անցնում:  

 

/Նավ/ 

 

*** 

Ես արև եմ՝ 

այգում թառած, 

Բորբ արևի 

Ոսկին առած: 

 

/Արևածաղիկ/