Հանելուկներ

Հանելուկներ

Մի օձ կա մեծ, գույնը կապույտ,
Հա գնում է պտույտ-պտույտ,

Նրանով են սնվում անվերջ
Ծառ ու ծաղիկ, խոտ ու առվույտ:

                                                                                     (Գետ)

Մի տախտակ կա քառանկյուն,
Առանց դրա չկա տուն,
Մինչև ամուր չփակես
Դու չես մտնի հանգիստ քուն:

                                                                                      (Դուռ)

Կա մի գմբեթ` բարձր ու լայն,
Կանգնած անսյուն ու անգերան,
Մեջը կանթեղ` պայծառ լույսով,
Կախված ջահեր, առանց պարան:          

                                                                                      (Երկինք)

Թռչուն անթև ու անփետուր,
Բայց շրջում է նա ամենուր,
Նրա համար սահման չկա
Ոչ գետ ու ծով, ոչ լեռ, բլուր: 

                                                                                        (Միտք)

Նա որսորդ է չար ու անգութ,
Հագին մուշտակ՝ սիրուն, պուտ-պուտ,
Ժանիքը սուր, ագին բարակ,
Եվ աչքերն են մի-մի ճրագ:  

                                                                                        (Հովազ)