Հանելուկներ /Մկրտիչ Կորյուն/

Հանելուկներ

Ողջ աշխարհին օգտակար,

Երեք տառից փափուկ քար,

Վարդն է հայոց աշխարհի,

Զարդն է հայոց աշխարհի:

/Տուֆ/

***

Թեև փոքր է մոծակից,

Սակայն ժայռեր կծակի:

Ողջ աշխարհին օգտակար,

Երեք տառից փափուկ քար,

Վարդն է հայոց աշխարհի,

Զարդն է հայոց աշխարհի:

/Տուֆ/

***

Թեև փոքր է մոծակից,

Սակայն ժայռեր կծակի:

/Ջրի կաթիլ/

***

Ինչն է զարդարվում

Տարվա մեջ մի օր,

Թեև աշխարհում

Զարդ է փառավոր:

/Եղևնի/

***

Բնակվում է անտառում,

Քթին եղջյուր է կրում,

Սիրում է տիղմ, ցեխ ու ջուր,

Կաչվում է նա…

/Ռնգեղջյուր/

 

Մկրտիչ Կորյուն