Մկրտիչ Կորյուն. հանելուկներ

Հանելուկներ

Ինքը չի ուտում,

Ինքը չի խմում,

Բայց իր տիրոջը

Միշտ կուշտ է պահում:

/Արհեստ/

***

Ունեմ երկու փայտե ձի,

Առանց պայտի և սաձի,

Ինքը չի ուտում,

Ինքը չի խմում,

Բայց իր տիրոջը

Միշտ կուշտ է պահում:

/Արհեստ/

***

Ունեմ երկու փայտե ձի,

Առանց պայտի և սաձի,

Այնտեղ են ինձ ման ածում,

Ուր նստել է առատ ձյուն:

/Դահուկներ/

***

Թեև բույս եմ, ունեմ ցողուն,

Բայց չեք գտնի դուք ինձ հողում,

Կանաչ զգեստ կա իմ հագին,

Դիմանում եմ ցուրտ ու տաքին:

/Մամուռ/

***

Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչ,

Աշխարհի չափ հին,

Հողին բարեկամ,

Հրին թշնամի:

/Ջուրը/

***

Ոչ թուխպ է, ոչ ամպ,

Բայց քո ցանկությամբ,

Քո ուզած տեղում

Անձրև է մաղում:

/Ցնցուղ/