Նոր պատվաստանյութ` պատվաստումների օրացույցում

Փոքրիկիս պատվաստումները

Ամբողջ աշխարհում հեմոֆիլուսային և պնևմակոկային հարուցիչներով հիվանդություններն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում մանկական հիվանդացության, հաշմանդամության և մահացության պատճառահետեվանքային կառուցվածքում: Սեպտեմբերի 15-ից հանրապետության բոլոր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններում պլանային կարգով կկատարվեն պնևմակոկային պատվաստումները:

Աղբյուրը` Ար հեռուստաընկերություն

 

Ամբողջ աշխարհում հեմոֆիլուսային և պնևմակոկային հարուցիչներով հիվանդություններն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում մանկական հիվանդացության, հաշմանդամության և մահացության պատճառահետեվանքային կառուցվածքում: Սեպտեմբերի 15-ից հանրապետության բոլոր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպություններում պլանային կարգով կկատարվեն պնևմակոկային պատվաստումները:

Աղբյուրը` Ար հեռուստաընկերություն

 

Գովազդ