Նորածնի պորտիկի խնամքի հետ կապված խորհուրդներ  

Խնամք
  • Երեխայի պորտիկը պահել մաքուր, բաց և չոր վիճակում
  • Ձեռքերով պորտիկի հետ շփվելուց առաջ լվացվել օճառով և ջրով
  • Երեխային հագցնել միայն մաքուր հագուստ
  • Մեզի կամ այլ նյութերի հետ պորտիկի շփման դեպքում մաշկի այդ հատվածը լվանալ մանկական կամ հեղուկ օճառով
  • Օճառը պետք է լինի միայն փոքրիկինը
  • Մաշկի լվանալուց հետո այն չորացնել մաքուր սրբիչով
  • Տակդիրը անհրաժեշտ է հագցնել պորտիկի մակարդակից ցածր
  • Չծածկել պորտիկը վիրակապով կամ կպչուն սպեղանիով
  • Չմշակել պորտիկը որևէ հակասեպտիկ նյութով`փոշի կամ լուծույթ
  • Գովազդ