Ծիտիկը

բանաստեղծություններ

Ձմռան ցրտին մի ծիտիկ

Թռչկոտում էր` ճիկ-ճիկ-ճիկ,

Հետն էլ ասում.- Գարուն գա,

Ես կգործեմ տաք գուլպա:

Ձմռան ցրտին մի ծիտիկ

Թռչկոտում էր` ճիկ-ճիկ-ճիկ,

Հետն էլ ասում.- Գարուն գա,

Ես կգործեմ տաք գուլպա:

Եկան գարնան օրերը,

Կանաչ հագան ձորերը,

Ծիտիկն անցավ դաշտ, բլուր,

Ասաց.- Ես` ո~ւր, գուլպան ո~ւր:

Հենրիկ Սևան