գիշերն անկողինը թրջել երեխայի զարգացման քնելուց առաջ զուգարան գնալ