Երեխաների սոցիալական հմտությունները զարգացնող խաղեր-5

խաղեր

Շուրջպար

Երեխաներն իրար ձեռք են բռնում և քայլում են շրջանաձև` ասելով. «Երեխաներ էին, բայց դարձան գազանիկներ»: Հետո խաղավարն ընտրում է երեխաներից մեկին, որը ցույց է տալիս նեղացած կենդանու: Երեխաները պետք է տարբեր ձևերով մխիթարեն ու հանգստացնեն նրան:

Խաղալիքն ինձ տուր

Շուրջպար

Երեխաներն իրար ձեռք են բռնում և քայլում են շրջանաձև` ասելով. «Երեխաներ էին, բայց դարձան գազանիկներ»: Հետո խաղավարն ընտրում է երեխաներից մեկին, որը ցույց է տալիս նեղացած կենդանու: Երեխաները պետք է տարբեր ձևերով մխիթարեն ու հանգստացնեն նրան:

Խաղալիքն ինձ տուր

Երեխաներն այս նույն նախադասությունը պետք է ասեն ուրախ, սիրալիր, վախեցած, ջղայնացած, նեղացած:

Զգացմունք, քարացիր

Խաղավարը մինչև երեք է հաշվում ու որևէ զգացմունքի անվանում. «Մեկ, երկու երեք, (վախ, նեղացկոտություն, զարմանք, չարություն և այլն), քարացիր: Երեխաները դիմախաղի օգնությամբ   պատկերում են խաղավարի ասած զգացմունքները:

 

 

Երեխաների շփման կարողությունները զարգացնող խաղերի նախորդ հրատարակումը տես այստեղ