Գորտնուկները մաշկի կամ լորձաթաղանթի բարորակ գոյացություններ են։ Դրանք անհարթ, ուռուցիկ հանգույցներ են, որոնք լինում են առանձին կամ կուտակումներով: Տարբերում են սովորական, տափակ, սրածայր ու ներբանային գորտնուկներ:

Այլ հոդվածներ …

Գովազդ